Welkom op Wijkplatform Munstergeleen

Note: Klik op Doktoren – Apotheken etc voor meer info.

Huisartsen Hartje Dorp  www.huisartsenhartjedorp.nl

Dr. Roel Smeijsters,
Dr. Joost Hartgers
Mv. Dr. R. Heeringa,
Kerkstraat  4, 6151CL Munstergeleen
Te bereiken op 046-2060606 en huisartsenhartjedorp@ezorg.nl

Huisartsenpraktijk Munstergeleen
Dr. M.Mellema
Dr. N. Pustjens
Peterstraat 1, 6151 EA Munstergeleen
Te bereiken op 046-4518045

Avond-Nacht-Weekend
Bij spoedgevallen buiten normale werktijden:
Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek
Te bereiken op 046-4009925

Apotheek Munstergeleen
Op werkdagen geopend van 08.00 uur – 17.30 uur.
Na sluitingstijd en in het weekend
Dienstapotheek Atrium Medisch Centrum
Te bereiken op 046-4105426

Mevr E J C M Rooyer-Sanches Tandarts

Mondzorg Munstergeleen
Raadhuisplein 4a
6151CV Munstergeleen
Behandeling op werkdagen volgens afspraak.
Telefoon: 046-4528089

Tandartspraktijk Rutten W P M
Kerkstraat 2
6151CL Munstergeleen
Telefoon: 046-4514350

Verloskundigen

Praktijk van verloskundigen Geleen

Rijksweg Zuid 162
6161GT Geleen
Telefoon: 046-4746000
website:verloskundigengeleen

De spreekuurtijden zijn als volgt:
Maandag 9.00 -14.00 uur
Dinsdag –
Woensdag 9.00 -14.00 uur
Donderdag 9.00 -14.00 uur
Vrijdag 9.00 -14.00 uur

De spreekuurtijden zijn zo gepland dat u in het geval dat dit nodig is altijd dezelfde dag nog terecht kunt bij een gynaecoloog in het ziekenhuis.
We houden ons spreekuur in wisseldienst.
Dat betekent dat u met elk van ons kennis zult maken. We vinden dat een goede zaak, want dan zal u bij de bevalling altijd geholpen worden door een vertrouwd iemand.
Voor spoedgevallen en bevallingen kunt u ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer: 06-54312594

Verloskundigen Praktijk Sittard

Kleine Steeg 7 E
6131 KJ Sittard
Telefoon: 046-4580054
Website: Verloskundigenpraktijksittard
E-mail: info@verloskundigenpraktijksittard.nl Spreekuren:
Centrum Sittard – Kleine Steeg 7E – Gezondheidscentrum
Maandag van 9.30-16.00
Dinsdag van 17.00-20.00
Woensdag van 9.30-16.00
Echospreekuur: Donderdag van 15.30-17.30
Hoogveld – Smithlaan 151 – Woonzorgcentrum
Donderdag van 8:00-12:00
Munstergeleen – Raadhuisplein 4 – Gezondheidscentrum
Donderdag van 15:30-18:00
Lincy Verbeek Verloskundige Overstraat 42
6151 CN Munstergeleen
Telefoon: 06 43027195 (Mobiel)
Op de Markt is sinds medio 2010 een gezondheidscentrum.
Hierin is o.a. gevestigd:
Fysiotherapie, Logopediepraktijk, Verloskundigenpraktijk, Praktijk voor kindertherapie, Loopcomfort,
Thuiszorg, Opvoedpraktijk, Podotherapie, Mondzorg, Diëtiste, Ergotherapiepraktijk,
Praktijk voor Remedial Teaching en bijles, Psychosociale & Psychiatrische hulpverlening.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website.
Website:gezondheidscentrummunstergeleen
 

 

 

Bestuur:

Jack Voots                 Voorzitter
Cees Dekker              Secretaris
Henk Ubachs             Penningmeester         Gilde MOT

Leden:

Peter Hoop
Fred Penners                                                 IVN
Wil Schillings                                                 Ouderen
Thea van Straeten
–                                                                  Wijk-BOA
Dennis van Maenen     Politie                      Wijkagent
Harrie Vaessen|
Jeu Lochs                   Gemeente               Wijkcoordinator
Eugene Lebon            Gemeente              Stadsdeelmanager
Elvira Goblet                          Partner in Welzijn                                Zo Wonen

                                                                                                                                           Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
https://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

Notulen vergadering Wijkplatform Munstergeleen d.d 22 Juni 2021

 Aanwezig: Jack Voots, Jeu Lochs, Elvira Goblet, Leon Geilen, Thea van Straeten,Harrie Vaassen,  Wil Schillings, Peter Hoop, Fred Penners, Henk Ubachs, Cees Dekker (Notulen)
Afwezig met kennisgeving
:  Jan Godschalk
Afwezig zonder kennisgeving:  –

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20:11.

Notulen vorige vergadering
De vorige vergadering is bijna een jaar gelden ivm corona. De notulen zijn akkoord.

Binnengekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken anders dan reeds doorgestuurd.

Actiepunten:

 • Onderhoud wegen: Momenteel rond Pater Karel en Sittarderweg. Planning dient nog gedeeld te worden
 • Recruteren nieuw lid: geen voortgang ivm Corona-situatie
 • Ondergrondse containers Kerkstraat

Algemeen: Bij het punt over het onderhoud van de wegen wordt gemeld dat omleidingen en signalering, bebording nogal eens onduidelijk zijn. Voorbeeld is de Steegstraat waar een omleidingsbord tegen de eenrichting in is geplaatst. Jeu geeft aan dat wanneer mogelijk dit soort dingen direct bij hem gemeld kunnen worden, hij treedt dan in contact met de verantwoordelijke aannemer

Mededelingen diverse organen:

PIW:

 • Elvira Goblet stelt zich voor als vervanger van Ben Lesil
 • Het Wijksteunpunt gaat vanaf 14 September 2021 weer open.
 • Er zijn ook plannen het Repair cafe weer te openen. Hier moet nog een datum voor worden bepaald.

ZoWonen:

 • Geen update ivm geen aanwezigheid

IVN:

 • Het groenonderhoud door de gemeente kan beter, in het bijzonder de kleinere paadjes in het buitengebied. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat er momenteel een capaciteitsprobleem is
 •  

Gemeente:

 • Het project op Windraak is gestart. Betreft een herinrichting van de weg en de parkeerplaats
 • Op de Lintjesweg zijn we werkzaamheden voor de ondertunneling van het spoor begonnen
 • Er is een extra paaltje geplaatst op het raadhuisplein bij het gezondheidscentrum/ pinautomaat om het parkeerverbod kracht bij te zetten. Er volgt hier een discussie of dit juridisch wel/niet mag. Voor stel is ook om dit met duidelijke belijning af te bakenen omdat dat visueler is.

Wijkagent/wijkBOA:
Geen update ivm geen aanwezigheid

 

Dag vd Wijk:
De Dag vd Wijk is gepland op 26 september in combinatie met de kermis, heel Munstergeleen bakt en de wijnfeesten. Alles hangt af van de coronaregels ten tijde (opmerking: later is toch besloten deze niet door te laten gaan)

 

Rondvraag:

 • Peter: een van de nieuwe bloembakken is er af gereden door de vuilniswagen. Er is contact met de afvalophaler
 • Thea: Er is regelmatig een geluid als van een luchtbuks te horen. Hierover is reeds contact geweest met de wijkagent.

Volgende vergadering is op 2 November.

Onze gallery Munstergeleen

Gallery Abshoven

Restaurant Brasserie Abshoven

https://www.brasserieabshoven.nl/

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

Open Dagen CCG 2024

(ondervoorbehoud)

Bij Computer Club Geulle zijn er weer meerdere open dagen gepland. U kunt bij ons ten alle tijden terecht met uw vragen over uw mobiele telefoon, tablet, laptop en/of computer. Tijdens het stellen van uw vragen zorgen wij voor een lekker bakje geurende koffie.

Uiteraard, daar waar wij kunnen, zullen wij uw problemen –voor zover mogelijk– proberen op te lossen. Bij complexere problemen, kan er altijd een afspraak worden gemaakt om bij u thuis het probleem te verhelpen. Dit alles natuurlijk op geheel vrijwillige basis. Indien uw interesse is gewekt, noteer dan vooral de volgende zaterdagen in uw agenda.
 
 • Zaterdag 06 Januari 2024
 • Zaterdag 03 Februari 2024
 • Zaterdag 09 Maart 2024
 • Zaterdag 06 April 2024
 • Zaterdag 04 Mei 2024
 • Zaterdag 01 Juni 2024
 • Zaterdag 06 Juli 2024
 • AUGUSTUS 2024 VAKANTIE
 • Zaterdag 07 September 2024
 • Zaterdag  05 Oktober 2024
 • Zaterdag 02 November 2024
 • Zaterdag 07 December 2024

OPEN DAG ACTIE

Indien u zich op een van bovenstaande open dagen lid maakt van Computer Club Geulle, ontvangt u bij een nieuw jaarlidmaatschap over het jaar 2024 een korting van 10% of een vijftal gratis munten voor gebruik van onze producten in onze eigen CCG Keuken.
Loop dus gewoon eens vrijblijvend binnen op een van deze dagen en proef de sfeer van een computer vereniging, die al meer dan 28 jaar actief bezig is. Bij ons is iedereen welkom, jong of oud, beginner of nerd. Wij staan u graag te woord in een gezellige en ontspannen omgeving met eigen leeftijdsgenoten. Voor eventuele vragen en/of informatie over een lidmaatschap kunt u altijd onze bezoekers of leden pagina raadplegen of stuur uw vraag via onze eigen contactpagina.
We hopen u op een van deze dagen in ons club lokaal te mogen verwelkomen.
Tot dan.

De Kollekamp
Heerenstraat 77,
6237 C te Moorveld,
Geulle.

Vriendelijk uitnodigend,
CCG Bestuur

Presentatie Bewonersavond Sittarderweg Munstergeleen.

Verkeersbesluit Overstraat

Blijf FiT, VITAAL EN GEZOND!

Bloembakken en crowdfunding.

Tapasplank en snijplank

NK Wielrennen 2023

Crowdfunding bloembaken

Privacyverklaring website Stichting Wijkplatform Munstergeleen

Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32
6151 ED Munstergeleen

Het wijkplatform-Munstergeleen, secretarieel gevestigd aan Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.wijkplatform-munstergeleen.nl    Haagstraat 32  6151ED Munstergeleen
J. Godschalk is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijkplatform Munstergeleen. Hij is te bereiken via webmaster@wijkplatform-munstergeleen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het wijkplatform Munstergeleen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@wijkplatform-munstergeleen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het wijkplatform-Munstergeleen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw vragen of opmerkingen per mail

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of Uw vragen te kunnen beantwoorden

Geautomatiseerde besluitvorming

Het wijkplatform Munstergeleen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een webmaster ) tussen zit.  De webmaster gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: https://www.wijkplatform-munstergeleen.nl/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het wijkplatform Munstergeleen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > Bewaartermijn  1 jaar  Reden afwikkeling dienstverlening                        

Adres                                          > Bewaartermijn 1 jaar   Reden afwikkeling dienstverlening

Enzovoort                                   > Bewaartermijn  1 jaar  Reden  afwikkeling dienstverlening                       

Delen van persoonsgegevens met derden

Het wijkplatform Munstergeleen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het wijkplatform Munstergeleen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door wijkplatform Munstergeleen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@wijkplatform-munstergeleen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het wijkplatform Munstergeleen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het wijkplatform Munstergeleen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met webmaster@wijkplatform-munstergeleen.nl