Whatsapp Buurt Preventie Munstergeleen1   Lezen en inschrijven.

Buurt WhatsApp.
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. Het is de intentie dat bewoners, politie en gemeente samen proberen om bepaalde vormen van criminaliteit, zoals woninginbraak, vandalisme en verstoringen van de openbare orde te bestrijden. WhatsApp kan ingezet worden als een digitale vorm van buurtpreventie. Als wijkplatform Munstergeleen hebben wij in overleg met de huidige actieve groep, de gemeente en de wijkagent het initiatief genomen om de groep vanuit het wijkplatform meer body te geven. Omdat de buurt een grote oppervlakte beslaat (geheel Munstergeleen en de Windraak), zal deze worden opgedeeld in een aantal kleinere gebieden met elk hun eigen Buurt WhatsApp. Via de beheerders staan de afzonderlijke groepen met elkaar in contact.
Wat is Buurt WhatsApp

Doktersvanmorgen

Lees verder dokters van morgen

 

Wandelboekjes samengesteld door IVN Munstergeleen
Lees verder

 

 ccg w10

We gaan weer opnieuw met de basiscursus Windows 10 van start in Februari 2018. Klik hier voor meer Informatie waarbij je je ook direct kunt aanmleden voor deze cursus. Alvast veel succes gewenst.
© 2018 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen