Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
https://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

 

 

 

Notulen vergadering Wijkplatform Munstergeleen d.d 22 Juni 2021

 Aanwezig: Jack Voots, Jeu Lochs, Elvira Goblet, Leon Geilen, Thea van Straeten,Harrie Vaassen,  Wil Schillings, Peter Hoop, Fred Penners, Henk Ubachs, Cees Dekker (Notulen)
Afwezig met kennisgeving
:  Jan Godschalk
Afwezig zonder kennisgeving:  -

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20:11.

Notulen vorige vergadering
De vorige vergadering is bijna een jaar gelden ivm corona. De notulen zijn akkoord.

Binnengekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken anders dan reeds doorgestuurd.

Actiepunten:

 • Onderhoud wegen: Momenteel rond Pater Karel en Sittarderweg. Planning dient nog gedeeld te worden
 • Recruteren nieuw lid: geen voortgang ivm Corona-situatie
 • Ondergrondse containers Kerkstraat

Algemeen: Bij het punt over het onderhoud van de wegen wordt gemeld dat omleidingen en signalering, bebording nogal eens onduidelijk zijn. Voorbeeld is de Steegstraat waar een omleidingsbord tegen de eenrichting in is geplaatst. Jeu geeft aan dat wanneer mogelijk dit soort dingen direct bij hem gemeld kunnen worden, hij treedt dan in contact met de verantwoordelijke aannemer

Mededelingen diverse organen:

PIW:

 • Elvira Goblet stelt zich voor als vervanger van Ben Lesil
 • Het Wijksteunpunt gaat vanaf 14 September 2021 weer open.
 • Er zijn ook plannen het Repair cafe weer te openen. Hier moet nog een datum voor worden bepaald.

ZoWonen:  

 • Geen update ivm geen aanwezigheid

IVN:

 • Het groenonderhoud door de gemeente kan beter, in het bijzonder de kleinere paadjes in het buitengebied. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat er momenteel een capaciteitsprobleem is

Gemeente:

 • Het project op Windraak is gestart. Betreft een herinrichting van de weg en de parkeerplaats
 • Op de Lintjesweg zijn we werkzaamheden voor de ondertunneling van het spoor begonnen
 • Er is een extra paaltje geplaatst op het raadhuisplein bij het gezondheidscentrum/ pinautomaat om het parkeerverbod kracht bij te zetten. Er volgt hier een discussie of dit juridisch wel/niet mag. Voor stel is ook om dit met duidelijke belijning af te bakenen omdat dat visueler is.

Wijkagent/wijkBOA:
Geen update ivm geen aanwezigheid

 

Dag vd Wijk:
De Dag vd Wijk is gepland op 26 september in combinatie met de kermis, heel Munstergeleen bakt en de wijnfeesten. Alles hangt af van de coronaregels ten tijde (opmerking: later is toch besloten deze niet door te laten gaan)

 

Rondvraag:

 • Peter: een van de nieuwe bloembakken is er af gereden door de vuilniswagen. Er is contact met de afvalophaler
 • Thea: Er is regelmatig een geluid als van een luchtbuks te horen. Hierover is reeds contact geweest met de wijkagent.

Volgende vergadering is op 2 November.

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring