Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
http://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

 

 

Notulen vergadring Wijkplatform Munstergeleen d.d 20 juni 2017

 

Aanwezig: Jeu Lochs, Jan Godschalk, Harrie Vaasen, Jack Voots, Henk Ubachs, Erwin Croonenberg, Wil Schillings, Fred Penners, Thea van Straeten, Eugene Lebon,  Cees Dekker(notulen).
Afwezig met kennisgeving: Paul Verkuijl, Peter Hoop, Brenda Seegers, Ramon Diercx.
Afwezig zonder kennisgeving:  -

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 20:04.

 1. Notulen vorige vergadering

De notulen worden akkoord bevonden.

Toelichting op de Whatsapp groep: De oude groep wordt opgedeeld omdat deze te groot aan het worden is om voor een admin bij te houden.

 1. Actiepunten vorige vergadering

Ramon zou e.e.a  uitzoeken betreffende de huurwoningen in de Steegstraat. Dat is gebeurd en de woningen gaan niet in de verkoop maar blijven in het huurcircuit.

 1. Binnengekomen stukken

Anders dan doorgestuurde informatie vanuit de gemeente zijn er geen binnengekomen stukken. Dit tot spijt van de secretaris.

 1. Mededelingen diverse organen:

PIW: geen vertegenwoordiging

ZoWonen: geen vertegenwoordiging

Gemeente:

 • Melding van Overstraat 49, een boom drukt daar de stoeptegels omhoog. Situatie is vooreerst afgezet en wordt gerepareerd
 • Bij Windraak 14 ligt een drempel en de bewoner klaagt over wateroverlast; bij hevige regenval houdt de drempel het water tegen waarddor het water zich ophoopt. Verzoek bij het Wijkplatform voor akkoord om de drempel te verwijderen. Dit wordt akkoord bevonden.
 • Eugene: Er is contact geweest met het keurmerk “veilig ondernemen”. Zou dit de ondernemers van Munstergeleen aanspreken? Henk: Waarschijnlijk wel al zal dit per ondernemer verschillen. Eugene zal een brief maken en Henk zal deze onder de ondernemers verspreiden om animo te checken.
 • Bloembakken centrum van Munstergeleen: de gemeente zal een bijdrage leveren in de kosten. Een verdere update in de volgende vergadering.

IVN:

 • IVN is betrokken geweest bij het project ‘pluk’ waar fruit uit openbare boomgaarden door vrijwilligers wordt geplukt en daarna verwerkt.
 • (zie ook rondvraag)

 

Wijkagent:

 • Erwin geeft aan dat dit zijn laatste aanwezigheid als wijkagent is, zijn waarnemerschap stopt per 11 juli. Er komt een nieuwe waarnemer en er wordt momenteel gezocht naar een permanente oplossing.
 • Aanvulling op Whatsapp: voorstel is het iets groter aan te pakken en Windraak ook mee te nemen. Henk neemt dit voorstel mee.

 

 1. Rondvraag:
  • Harrie: betreffende Abshoven, momenteel is een soort van gat in de omheining van het park. Fred: De omheining zal in zijn geheel worden hersteld en netjes gemaakt. De huidige openstelling is wel opzettelijken bedoeld om het gebied voor nu toegankelijk te hebben. Het illegaal dumpen van vuil is wel een probleem maar daar is het gebied niet uniek in.
  • Cees: Helaas is het juist aangelegde asfalt op de Geleenstraat alweer opengezaagd voor rioleringswerkzaamheden en is het gat met klinkers weer dichtgemaakt. Dit bleek echter een noodreparatie ivm een lekkage. Er kan pas asfalt worden gelegd als de ondergrond zich heeft “ gezet”.
  • Ingekomen rondvraag van Paul Verkuijl betreffende onkruid aan de Kerkstraat. Deze is reeds door de gemeente in behandeling genomen en is niet direct een onderwerp voor het forum hier; de gemeente heeft hier directe kanalen voor. Fred: dit kan o.a. door de buiten beter App; men kan een foto maken en deze direct doorsturen naar de gemeente.
  • Harrie: Wat is de huidige rol van het IVN inzake het reconstrueren van het buitengebied? Fred: Momenteel ligt de inrichting bij gemeente en aannemer en het IVN heeft hier geen actieve rol in.
  • Henk: In datzelfde gebied is regelmatig sprake van gemotoriseerd verkeer, zelfs auto’s. Kan hier een obstructie komen of anders meer handhaving?
  • Jack: Er is gezien dat een politieauto door het tunneltje aan de Sittarderweg reed, zonder enige duidelijke aanleiding. Erwin neemt deze melding mee.
  • Jack: werkzaamheden aan de Gerardusstraat waren helemaal af maar door slechte planning worden nu de stoepen weer opgebroken. Jeu: zowel het probleem als de bijkomende kosten zijn exclusief voor de aannemer.

Actielijst:

 

Omschrijving

Actie te nemen door

Wanneer

1

Terugkoppeling naar Paul Verkuijl inzake klacht over onkruid

Cees

Direct*

2

Maken en uitdelen brief ondernemers inzake keurmerk “veilig ondernemen”

Eugene/ Henk

-

*Reeds gedaan bij uitkomen van deze notulen

Home

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring