Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
http://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

 

 

Notulen vergadering Wijkplatform Munstergeleen d.d 31 Oktober 2017

 

Aanwezig: Jeu Lochs, Jan Godschalk, Harrie Vaasen, Jack Voots, Henk Ubachs, Wil Schillings, Fred Penners, Thea van Straeten, Eugene Lebon,  Paul  Verkuijl, Peter Hoop, Brenda Seegers, Ramon Diercx, Carolien Smeijsters.

Afwezig met kennisgeving: Cees Dekker.

Afwezig zonder kennisgeving:  -

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 20:05.

 1. Notulen vorige vergadering

De notulen worden akkoord bevonden.

 1. Actiepunten vorige vergadering
 1. Binnengekomen stukken

Naast de doorgestuurde informatie van de gemeente waren er geen binnengekomen stukken.

 1. Mededelingen diverse organen:

PIW:  Over het project “ik wil je wat vertellen”. Een initiatief waarbij burgers via een casus hun ervaringen en informatie kunnen delen met anderen. Vandaag was mevrouw Smeijsters aan het woord over de moestuin bij de dokterspraktijk- deze dient om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met zelf verbouwen van voedsel en de gezonde gevolgen daarvan. Dit is een voorbeeld, het gehele verhaal en de uitvoering van het project op 30NOV2017 in de school.

ZoWonen:  Zoals reeds vermeld in de vorige notulen zijn er geen andere plannen met de woningen in de Steegstraat, deze gaan de reguliere verhuur in.

Gemeente:

 • De groenvoorziening in de Mairestraat: het plan was hier stukken te laten adopteren door buurtbewoners echter de animo houdt niet over. De gemeente gaat hier zelf het groen verzorgen als oorspronkelijk bedoeld.
 • Op Abshoven is een snelheidsmeter cq voertuigteller gehangen, sinds de vorige meting komen er per etmaal ca. 800 voertuigen minder over de straat (oorzaak onbekend).
 • Klachten over wateroverlast in Geleenstraat/ Burg Donnerstraat. Oorzaak wordt onderzocht.
 • Bomen op het Burg, Trijpelsplein geven overlast, gemeente gaat in overleg met de omwonenden.
 • Bewoners Overstraat vragen om verkeersmeting, omdat de indruk ontstaat dat hier hard gereden wordt. Is voorgelegd aan de afdeling verkeer.

IVN:

 • Een aantal klachten is ontvangen van mensen met rollators en in scootmobielen over de draaihekjes langs de Geleenbeek. Echter er is geen intentie hier iets te wijzigen.

Wijkagent:

 • Peter: formeel blijft Juul wijkagent al wordt hij momenteel vervangen.
 1. Rondvraag:
  • Evenementenkalender, hoe staat het hiermee? Momenteel wordt de data voor de kalender 2018 verzameld.
  • Peter: het lijkt alsof het wijkplatform (wederom) niet serieus als partner wordt gezien inzake het verkeersbeleid. Voorbeeld is de versmalling op de Sittarderweg. Afspraak met wethouder 4 december.
  • Een afspraak moet worden gemaakt door het wijkplatform voor een wegenschouw inzake slechte wegen en verkeerssituaties (borden etc)
  • Whatsapp groep: momenteel ca, 700 aanmeldingen, de groep moet worden gesplitst in  actieve cirkels. Wordt uitgewerkt door Tally Smeets.
  • Bloembakkenactie nog steeds een succes. Volgend jaar nog een extra 15 bakken gesponsord door de plaatselijke middenstand. Vergunning voor water uit de beek gehonoreerd.

Actielijst:

 

Omschrijving

Actie te nemen door

Wanneer

1

Afspraak voor verkeersschouw

Cees

Najaar 2017

2

Vergaderdata voor 2018

Cees

Voor 1 december

*Reeds gedaan bij uitkomen van deze notulen

© 2021 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring