Overzicht activiteiten “Stichting Gezond Munstergeleen”

 

Op woensdag 21 februari was Munstergeleen het podium voor ‘Preventie in de buurt’. Petje af voor alle deelnemers die na een volle werkdag geanimeerd met elkaar in gesprek gingen. En verdienstelijk, want tijdens deze bijeenkomst wisten deelnemers van diverse partijen uit de wijk elkaar te vinden om gezamenlijke preventie-uitdagingen te signaleren. In die samenwerking schuilt de kracht voor een Positief Gezond Munstergeleen. Op woensdag 21 februari was Munstergeleen het podium voor ‘Preventie. Vertegenwoordigd waren onder meer de huisartsenpraktijk Hartje Dorp, Zuyderland Thuiszorg, Gemeente Sittard-Geleen, GGD ZL, Anders Beter, CZ, RosRobuust en het Actiecentrum Positieve Gezondheid

Met de bijeenkomst beleefde Munstergeleen een provinciale primeur: het was de eerste keer dat het landelijke initiatief in Limburg plaatsvond. Deze primeur was te danken aan
Huisartsenpraktijk Hartje Dorp die de bijeenkomst initieerde. De praktijk koppelt hun daadkracht aan een bijzonder ambitieuze aanpak om de wijk positief gezonder te maken: het pakt de handschoen op om mensen actief te verbinden in de wijk en meer te kunnen zijn dan een huisartsenpraktijk alleen. Zo biedt de nieuwe locatie van de praktijk plaats aan andere partijen, kan een groepje jongeren er terecht om te boksen en zal de praktijk een dorpsgaard starten. Een activiteit gericht op sociale verbinding én gezonde voeding, die inmiddels financieel draagvlak hebben gekregen van CZ , de gemeente Sittard-Geleen, de Rabobank WM en de FSI.

De resultaten
Om nog meer initiatieven uit te rollen in de wijk, werden tijdens ‘Preventie in de buurt’ contacten gelegd en inzichten verzameld over waar de grootste uitdagingen liggen. Er ontstond een gedeeld beeld over de gezondheidssituatie in de wijk, dankzij o.a. de inbreng van de gezondheidsmonitor van de GGD ZL en de inzichten van de aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst zochten ze elkaar op om te kijken wat ze voor de inwoners kunnen betekenen. Met als directe opbrengst een sociale kaart en concrete afspraken tussen professionals in de wijk. Daarnaast zijn er ook thema’s benoemd die leidend kunnen zijn in de wijkaanpak, waaronder voeding en afvallen, voorkomend van eenzaamheid en een gezondere leefstijl bij zowel jongeren als ouderen.

De bijeenkomst was geïnitieerd vanuit Huisartsenpraktijk Hartje Dorp en samen met Anders Beter, CZ, PIW (welzijnsinstelling), Gemeente Sittard-Geleen, GGD ZL en Ros Robuust tot stand gekomen. Het initiatief wordt landelijk ondersteund door RIVM en NHG. Bij de bijeenkomst waren ook Zuyderland Thuiszorg, fysiotherapie, KBO (ouderenvereniging), Centrum voor jeugd en gezin WM, het wijkplatform, een de ketenzorg dementie aanwezig. Samen vormen zij een netwerk van professionals en vrijwilligers in de wijk.

 

Voor de komende weken al even de data, afspraken en openstaande zaken op

een rij:

-14 maart: Vixia start met omploegen, bemesten en aanvullen van de grond

en vervolgens het aanleggen van paden volgens tekening. Dit zal

afhankelijk van het weer 1 tot 1,5 week duren.

- 23 maart: Lemmens hoveniers levert bestelde planten, bomen en hagen.

die vervolgens op dezelfde dag nog door Rian, 2 leerlingen van het

CITAverde College en een 4tal vrijwilligers worden aangeplant. Je kunt

je hiervoor opgeven door een mail terug te sturen en je deelname door te

geven.

- 6 april: Container wordt geplaatst door chauffeur en 2 vrijwilligers

(zie https://youtu.be/-dCTJcJ67tY) (opgeven kan via mail).

- Vanaf 6 april beginnen Jos, Jan en Joost met het opmeten van de

pergola en het aankopen en plaatsen van de palen en dwarse delen.

- Vanaf april/mei kunnen vaste een 1jarige planten worden aangekocht en

geplant. Misschien is het handig om afspraken daartoe te maken op 23

maart a.s.

- En wil er misschien een vrijwilliger meehelpen met het vormgeven,

onderhouden en actueel houden van de website: www.gezondmunstergeleen.nl

of ken je iemand die dat leuk vindt om te doen?

Op 21 april is de opening van de Dorpsgaard. Deze feestelijke

gelegenheid mag ook nog georganiseerd worden. vind je dat leuk om te

doen? laat het weten.

PS We zijn ook nog benieuwd of er mensen een koffiezetapparaat

/klapstoelen of gereedschap / tuinspullen over hebben? Staat het bij jou

of iemand die je kent in de weg? Voor gezamenlijk gebruik in de

Dorpsgaard zijn we er hartstikke blij mee.

© 2019 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring