Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris C.J.6. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
https://www.wijkplatform-Munstereeleen.nl


 

Notulen vergadering Wijkplatform Munstergeleen d.d 27 Maart 2018

Aanwezig: Jeu Lochs, Jan Godschalk, Jack Voots, Henk Ubachs (notulen), Wil Schillings, Fred Penners,
Paul Verkuil, Peter Hoop, Brenda Seegers, Ramon Diercx, Marten Wehrens, Carolien Smeisters,
Cees Dekker (later, tweede deel notulen)

Afwezig met kennisgeving: Harrie Vaasen, Thea van Straeten, Eugen Lebon.
Afwezig zonder kennisgeving: -

 1. Opening:
  De voorzitter opent de vergadering om 20:00. Marten Wehrens wordt voorgesteld als nieuwe vertegenwoordig van PIW.
 1. Notulen vorige vergadering
  De notulen worden akkoord bevonden met toevoeging dat Juul Geijselaers geen wijkagent meer is. Terence Oey zal voorlopig waarnemer zijn.
 1. Verkeersregelaar        
  Verkeersregelaars bij evenementen (bv processie) zijn hard nodig. Liefst komen deze vanuit de organiserende vereniging echter deze hebben een (korte)   opleiding nodig. Peter zal navragen hoe dit zit en hoe dit kan worden aangevraagd.
 1. Voortgang moestuin project
  De oorspronkelijke planning was om 21 april van start te gaan echter de moestuinen waren nog niet gereed; in samenwerking met de basisschool zal het          project worden uitgebreid als educatieve beleving voor de jeugd.
 1. Actiepunten vorige vergadering:        
  Wegenschouw is uitgesteld naar het najaar 2018, inspectie gaande (zie ook rondvraag)
  Vergaderdata 2018 akkoord
 1. Binnengekomen stukken
  Naast de doorgestuurde informatie van de gemeente waren er geen binnengekomen stukken.
 1. Mededelingen diverse organen:

PIW:

ZoWonen:
Woningen Steegstraat komt nog reactie op (tijdens finaliseren van de notulen is reeds gecoimmuniceerd dat de woningen zullen worden gesloopt; renovatie is niet haalbaar)

Gemeente:
Er was een vraag over "plotselinge" werkzaamheden op de Peterstraat. Ook Jeu was hier niet over geïnformeerd. Blijkt dat het initiatief zonder verdere communicatie bij de aannemer heeft gelegen.

IVN:
De boomplantdag van de IVN is erg goed verlopen, m.u.v. de communicatie waardoor weinig mensen wisten dat deze was. Wel hebben ca 75 kinderen van de school enthousiast meegeholpen. De grote 'plantlocaties" zijn nu echter wel voorzien van bomen dus hoe een vervolg gaat worden ingestoken moet nog bezien worden

Wijkagent:
Geen inbreng.

 1. Rondvraag:

Cees: De wegen in het dorp, en eigenlijk in heel de gemeente, zijn erbarmelijk slecht. Wat gaat hieraan gedaan worden? Jeu: het is een budgettaire kwestie. Ca 20 straten in Munstergeleen komen in aanmerking voor reparatie.

Paul: De buurtpreventie app staat, met ca. 700 deelnemers. Er worden beheerders gezocht.

Paul: Paul probeert samen met PIW een "wensbus" (vervoer) te organiseren. Betreft vervoer door vrijwilligers. Jeu: Na een klacht is contact opgenomen met een bewoner van de Brouwersstraat. Het bosperceel hoek Brouwersstraat/Heijdepad is sterk gesnoeid, maar zal opnieuw worden aangeplant.

Dag vd wijk 2019. Deze is gezet op 10 juni maar dat is met Pinksteren. Op zich is dit mogelijk te combineren met de Pinksterkermis zeker omdat de kermis steeds moeilijker rond te krijgen is. Henk: Voorstel over zebra's, de tijdelijke in de Kerkstraat is weer verdwenen, terwijl er nog liggen op de Bronkboomstraat (oude locatie school) zonder toegevoegde waarde. Waarom?

Aktielijst:

Omschrijving                              Actie te nemen door    Wanneer                   
Navragen verkeersregelaars       Peter                               Volgende vergadering         

 

┬ę 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring