Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
https://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

 

 

Notulen vergadering Wijkplatform Munstergeleen d.d 30 Oktober 2018

 

Aanwezig: Jeu Lochs, Leon Geilen, Jack Voots, Rob Rasch , Peter Hoop,Eugene Lebon, , Marten Wehrens, Wil Schillings, Harrie Vaasen, Jan Godschalk, Henk Ubachs(notulen),

Afwezig met kennisgeving: Paul  Verkuijl , Ramon Diercx, Cees Dekker,  Thea van Straeten , Wil Schillings, Carolien Smeijsters, Fred Penners.

Afwezig zonder kennisgeving:  -

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 20:09 en verwelkomt de nieuwe agent Rob Rasch en de nieuwe wijk wethouder Leon Geilen. Beide heren stellen zichzelf voor.

 1. Notulen vorige vergadering

De notulen worden akkoord bevonden

Actiepunten vorige vergadering:

Peter Hoop heeft navraag gedaan over vrijwillige verkeersregelaars. Eenieder kan zich als regelaar kwalificeren door het online programma hiervoor te volgen.

 

 1. Binnengekomen stukken

Binnengekomen zijn de volgende stukken:

 • Uitnodiging waterproof, workshop voorkomen wateroverlast
 • Uitnodiging afscheid Paul en Anneke Rooijakkers, beheerders gemeenschapshuis.
 1. Mededelingen diverse organen:

PIW:  

 • Opening van het repaircafe is gepland in januari 2019
 • Een zogenaamde beweegroute is in de maak in samenwerking met Xplore, gemeente en fysiotherapie. Het betreft een wandelroute annex circuit voor jong en oud.
 • Iedere donderdag van 10-12 is er een sociaal plein in het gemeenschapshuis. Hier kan men terecht met vragen en/of communicatie met overheidsinstanties (bv over WMO).

Stichting Gezond Munstergeleen:

 • Geen vertegenwoordiging aanwezig

ZoWonen:  

 • Geen vertegenwoordiging aanwezig

Gemeente:

 • Onderhoud wegen: de wegen die zijn geselecteerd voor verkort onderhoud (2016) zijn inmiddels aangepakt. Keuze is gevallen op beschadigde asfaltwegen en deze nieuwe vernieuwd. Tevens zijn beschadigingen door bomen aangemaakt. De Burgermeester Smeetsstraat is ingepland voor groot onderhoud
 • Als vervolg is een wijkschouw ingepland op 1 december. Resultaten in het volgende wijkplatformoverleg

IVN:

 • Geen vertegenwoordiging aanwezig

Wijkagent:

 • De wijkagent is gevestigd in het oude GGD gebouw aan de Geleenbeeklaan in Geleen. Inlooptijden zijn maandag van 9-12, dinsdag van 14-16 en donderdag van 9-12. De wijkagent is verder bereikbaar op het reguliere telefoonnummer van de politie.
 1. Dag van de wijk 2019

 1. Rondvraag:
 • Henk: Datums voor de vergaderingen 2019 zijn 26 Maart, 18 juni en 29 oktober.
 • Leon: Graag wat aandacht voor de waterproof workshop.
 • Wil: Schade aan het trottoir/goot bij de Gouv. Houbenlaan. Dit is reeds bekend bij de gemeente
 • Peter: Aub tijdens wijkschouw ook de verkeersborden meenemen- staan hier de juiste borden etc.

Actielijst:

 

Omschrijving

Actie te nemen door

Wanneer

1

Resultaten wijkschouw 1 december

Gemeente

26MAR2019

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring